Cách tạo hồ sơ người học Monkey Junior (Profile)

Hồ sơ người học – hay còn gọi là “profile” là lộ trình riêng, gắn với tên, tuổi, giới tính riêng của từng bé. Mỗi tài khoản ba mẹ được tạo tối đa 3 profile. Để tạo hồ sơ người học Monkey Junior, ba mẹ hãy xem hướng dẫn sau: Khi đăng nhập hoặc đăng … Đọc tiếp Cách tạo hồ sơ người học Monkey Junior (Profile)